Moje konto Moje konto
Koszyk jest pusty
Allegro

Mieszkaj bezpiecznie

Pobierz Cenniki

Cenniki do pobrania

Płatność kartą

Szybki Kontakt

Sklep

sklep@abaks-system.pl

 11925296

 

Polityka prywatności i plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI i PLIKÓW COOKIES

 

1. Niniejsza Polityka prywatności i Plików Cookies Sklepu internetowego www.alarm24h.pl (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do Użytkowników i Zamawiających (Kupujących) w Sklepie internetowym i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkowników oraz zabezpieczenie danych osobowych.

 

2. Użyte w niniejszej Polityce pojęcia pisane wielką literą mają takie samo znaczenie, jak przypisane im w Regulaminie Sklepu internetowego www.alarm24h.pl, chyba że co innego wynika z postanowień niniejszej Polityki.

 

3. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Użytkowników i Zamawiających w Sklepie internetowym jest Sprzedający, tj. „ABAKS-SYSTEM” MAGDALENA BĄK, ANDRZEJ BĄK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą: 20-325 Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 57, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000316858, REGON: 430722559, NIP: 946-15-76-613

 

 

4. Użytkownik Sklepu internetowego ma możliwość złożenia Zanówienia w Sklepie internetowym w dwóch wariantach:

 

a) dokonanie Zamówienia bez rejestracji – Użytkownik dokonuje Zamówienia Towarów w sklepie internetowym jako gość, czyli bez zakładania Konta Zamawiającego, podając następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres dostawy, telefon, adres email. W przypadku, gdy Użytkownik chce, aby została wystawiona faktura VAT dokumentująca zakup Towarów dodatkowo podaje także następujące dane: nazwa firmy, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza i adres prowadzenia działalności gospodarczej (jeśli faktura ma być wystawiona na firmę) oraz NIP lub PESEL, jeśli faktura ma być wystawiona na osobę fizyczną. Podanie danych osobowych wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji dostawy Zamówienia.

 

b) dokonanie Zamówienia z rejestracją – Zamawiający dokonuje Zamówienia Towarów i rejestruje się  zakładając Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Dokonując rejestracji Zamawiający podaje następujące dane osobowe:ÿ imię i nazwisko, adres dostawyÿ numer telefonu, e-mail. W przypadku, gdy Zamawiający chce, aby została wystawiona faktura VAT dokumentująca zakup Towarów dodatkowo podaje także następujące dane: nazwa firmy, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza i adres prowadzenia działalności gospodarczej (jeśli faktura ma być wystawiona na firmę) oraz NIP. Podanie danych osobowychÿ wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji dostawy Zamówienia. Zamawiający może również dodatkowo dopisać się do listy subskrybentów newslettera Sklepu internetowego.

 

5. Użytkownik może również dodatkowo podczas rejestracji Konta Zamawiającego dopisać się do listy subskrybentów newslettera Sklepu internetowego. Zapisanie się na subskrypcję newslettera możliwe jest także poprzez wprowadzenie adresu e-mail w odpowiednie pole udostępnione przez Sprzedającego na stronie www Sklepu internetowego.

 

6. Zarejestrowany Użytkownik Sklepu internetowego ma możliwość zalogowania się poprzez stronę www Sklepu internetowego, weryfikując się na stronie poprzez podanie adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji (Login) oraz indywidualnie ustalonego przez siebie Hasła. Zalecane jest, aby Hasło składało się z kombinacji liter małych i wielkich oraz cyfr i znaków specjalnych. Użytkownik zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia Hasła przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

7. Dane osobowe Zamawiających w Sklepie internetowym przetwarzane są w celu realizacji Zamówień oraz w celu umożliwienia korzystania ze strony www Sklepu internetowego, a także w celu ewidencjonowania sprzedaży w Sklepie internetowym.

 

8. W przypadku, gdy Użytkownik wyraża zgodę na subskrypcję newslettera Sklepu internetowego jego dane osobowe są wykorzystywane w celu przesyłania zamówionych wiadomości o charakterze reklamowym, marketingowym, czy też informujących o najnowszych promocjach oraz nowych Towarach w Sklepie internetowym.

 

 

9. Dane osobowe zarejestrowanych Zamawiających Sklepu internetowego mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się za pomocą Hasła i adresu e-mail podanego w trakcie rejestracji na stronie www Sklepu internetowego (Login).

 

10.Każdy Zamawiający ma w każdym czasie możliwość zmiany lub usunięcia podanych danych osobowych, bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów, bezpośrednio kontaktując się ze Sprzedającym. Wszelkie dane kontaktowe do Sprzedającego wskazane są w regulaminie Sklepu internetowego oraz na stronie www Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT.

 

11.Dodanie przez Użytkownika adresu e-mail do listy subskrybentów newslettera Sklepu internetowego jest dobrowolne. Użytkownik ma możliwość w każdym czasie do zmiany adresu e-mail lub rezygnacji z subskrypcji newslettera Sklepu internetowego bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów poprzez kliknięcie na link zamieszczony w każdym przesłanym newsletterze lub kontaktując się ze Sprzedającym mailowo lub pisemnie. Wszelkie dane kontaktowe do Sprzedającego wskazane są w regulaminie Sklepu internetowego oraz na stronie www Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT.

 

12.Sprzedający niniejszym informuje, że nigdy nie prosi o podanie adresu e-mail i Hasła w treści e-maila, czy też w innym miejscu niż strona www Sklepu internetowego, a także nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkownikowi i Zamawiających osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Zamawiającego lub Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych, na podstawie prawa organów państwa, w związku z toczacymi się postępowaniami.

 

13.Sprzedający jako administrator danych osobowych stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Zamawiających i subskrybentów newslettera Sklepu internetowego przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

 

14.Zamawiający proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Sprzedającego o korzystaniu z jego Konta Zamawiającego przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Zamawiającego lub Użytkownika naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego.

 

15.Strona www Sklepu internetowego może wykorzystywać pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze strony www Sklep u internetowego, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc na stronę www Sklepu internetowego na komputerze użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”.

 

16.Pliki „cookies“ są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze przez serwer internetowy podczas odwiedzania danej strony internetowej. Pliki typu „cookies” są stosowane przez Sklep internetowy wyłącznie w celu lepszego dostosowania witryny internetowej Sklepu inetrnetowego do indywidualnych preferencji użytkownika. Ponadto, pliki „cookies“ stosowane na stronie www Sklepu internetowego mogą służyć następującym celom:

 

a) zapewnienia prawidłowego działania strony www Sklepu internetowego. Pliki „cookies“

umożliwiają dostęp do niektórych części strony www, np. zabezpieczonych systemem logowania;

b) poprawy wydajności i optymalizacji działania strony www Sklepu internetowego. Pliki „cookies”   umożliwiają odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po stronie internetowej, a tym samym pomagają ją usprawniać;

c) poprawy funkcjonalności strony www Sklepu internetowego. Pliki „cookies” powodują zapamiętywanie informacji, które zostały podane przez użytkownika, np. loginu;

d) targetowania treści informacyjnych i promocyjnych. Pliki "cookies" mają na celu automatyczne dostosowanie zawartości strony www Sklepu internetowego do potrzeb Użytkownika

 

17.Informacje zbierane i generowane przez pliki "cookies" na stronie www Sklepu internetowego nie pozwalają na personalizację i identyfikację Użytkownika. W wyniku ich wykorzystania nie są przechowywane żadne dane osobowe Użytkownika strony www Sklepu internetowego.

 

18.Pliki "cookies" używane na stronie www Sklepu internetowego są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer Użytkownika. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików "cookies" przez przeglądarke, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze strony www Sklepu internetowego. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu "cookies" z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przesyłane pliki typu " cookies" lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysk. W tym celu należy zapoznać się z intstrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików "cookies" może różnić się w zależnośći od używanej przeglądarki.

 

19.Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki. W przypadku wprowadzenia zmian, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona na stronie ww Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający utworzone konto Zamawiającego otrzymaja informacę o zmianach w Polityce (droga e-mailową). W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, Zamawiający lub Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych wskazanych podczas rejestracji na stronie Sklepu internetowego. 

 

20.Wypowiedzenia Polityki można dokonać w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie jej postanowień. Wypowiedzenie niniejszej Polityki jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego pozostawiania swoich danych osobowych wskazanych podczas rejestracji na stronie www Sklepu internetowego i wiąże się dla Sprzedającego z obowiązkiem usunięcia danych osobowych takiego klienta z bazy klientów Sklepu internetowego. Nie złożenie przez klienta oświadczenia o wypowiedzeniu Polityki w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości e‐mail o zmianie postanowień Polityki oznacza akceptację zmienionej Polityki.

 

21.Zmiana Polityki, w zakresie w jakim jej postanowienia stosuje się do Umów sprzedaży, nie zmienia treści Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Polityki.

 

Lublin, dnia 01.12.2014 roku